Samoborska cesta 217/A+385 01 618 2289

Uvjeti korištenja

Home / Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja InovaGen usluga i proizvoda

Pružatelj usluga DNA testiranja, citološke i molekularno patološke analize uzoraka za humanu dijagnostiku i proizvoda za istraživačke i dijagnostičke laboratorije (dalje u tekstu: Usluge) je InovaGen laboratorij za molekularnu patologiju i citogenetiku d.o.o. (dalje u tekstu: InovaGen laboratorij), Radnička cesta 20/A, 10 000 Zagreb. Tvrtka je registrirana na Trgovačkom sudu u Zagrebu pod registracijskim brojem (MBS) 4554973 i osobnim identifikacijskim brojem (OIB) 21784342728. Temeljni kapital tvrtke u iznosu 20.000 kn je uplaćen u cijelosti.

 

1. NARUDŽBA USLUGA

Prilikom narudžbe Usluga elektroničkim putem ili slanjem ispunjenog obrasca preuzetog s internet stranice InovaGen laboratorija, najkasnije sljedeći radni dan naručitelj DNA testiranja (potpisnik „Obrasca za narudžbu DNA testiranja“, dalje u tekstu: Naručitelj) prima elektroničku potvrdu primitka narudžbe. Potvrda sadrži popis naručenih kompleta za uzimanje uzorka (dalje u tekstu: Komplet) i Usluga, kontakte Naručitelja te upute za plaćanje.

Slanje Kompleta vrši se najkasnije idući radni dan bez dodatnih troškova za Naručitelja.

2. OTKAZIVANJE NARUDŽBI

Nakon započinjanja DNA testiranja Naručitelj može zatražiti prestanak nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na InovaGen laboratorij za molekularnu patologiju i citogenetiku d.o.o., Radnička cesta 20/A, 10 000 Zagreb), telefaksom na 01/618 2290 ili elektroničkom poštom na info@inovagen.hr, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, no povrat uplaćenih sredstava tada više nije moguć.

Naručene Usluge Naručitelj može otkazati prije stizanja bioloških uzoraka koji se koriste u daljnjem testiranju DNA (dalje u tekstu: Uzoraka) u laboratorij, a najkasnije u roku od 14 dana od narudžbe nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na InovaGen laboratorij za molekularnu patologiju i citogenetiku d.o.o., Radnička cesta 20/A, 10 000 Zagreb), telefaksom na 01/618 2290 ili elektroničkom poštom na info@inovagen.hr, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte. InovaGen laboratorij tada Naručitelju vraća iznos uplaćenih sredstava umanjen za iznos naknade od 35,00 kn u roku od 15 radnih dana.

 

3. UZORCI

InovaGen laboratorij prihvaća Uzorke označene i izuzete u skladu s uputama za uzimanje uzorka dobivenih u Kompletu.

Na dan primitka Uzorka djelatnici InovaGen laboratorija odlučuju o tome hoće li će započeti DNA testiranje ili odbiti Uzorak. InovaGen laboratorij će kontaktirati Naručitelja o primitku Uzorka e-poštom. Ako iz dostavljenog Uzorka nije moguće provesti DNA testiranje, InovaGen laboratorij će kontaktirati Naručitelja i zatražiti novo uzimanje i dostavu novog Uzorka. Prvo ponovljeno slanje Kompleta provodi se bez dodatnih troškova za Naručitelja. Ako i naknadno dostavljen Uzorak ne bude upotrebljiv, svako sljedeće slanje Kompleta naplaćuje se prema važećem cjeniku.

 

Uvjeti za odbijanje Uzorka su:

I) Nepropisno uzorkovanje (krivi biološki materijal, biološki materijal koji ne može proći potrebnu obradu, nepropisno označen uzorak, odstupanja od koraka uzimanja uzoraka u uputama za uzimanje uzorka)

II) Odstupanja od potrebnih uvjeta transporta (ograničeno vrijeme dostavljanja uzoraka za molekularne analize patogena, loša kvalitete Uzorka prilikom primitka u laboratorij što uključuje teško oštećenje, razgrađenost i kontaminaciju Uzorka)

III) Nedovoljna količina biološkog materijala

Primitkom Uzoraka, oni postaju vlasništvo InovaGen laboratorija i mogu se koristiti za unutarnju kontrolu kvalitete, u svrhu znanstvenog istraživanja i razvoja novih analitičkih metoda na način da uzorci nisu obilježeni imenom.

 

4. REZULTATI DNA TESTIRANJA

Rezultate DNA testiranja InovaGen laboratorij šalje u roku od 10 radnih dana od primitka uzorka u laboratorij. U slučaju odstupanja od navedenog vremena, InovaGen laboratorij obavještava Naručitelja o tome najkasnije zadnji dan uobičajenog roka. Rezultati se šalju Naručitelju u elektroničkom obliku u PDF formatu i/ili poštom.

 

5. IZJAVA O POVJERLJIVOSTI PODATAKA

Rezultati svakog provedenog testiranja su strogo povjerljivi i izdaju se isključivo Naručitelju Usluge.

 

6. ODGOVORNOST

Naručitelj preuzima odgovornost o točnosti svih podataka u Obrascu za narudžbu Usluge. InovaGen laboratorij ne preuzima odgovornost za bilo kakve štete koje bi mogle nastupiti kao rezultat pogrešno uzetog uzorka ili kao rezultat nekih drugih okolnosti vezanih za provedeno DNA testiranje.

InovaGen laboratorij preuzima odgovornost da svaki Uzorak koji dostavi Naručitelj analizira u skladu s najvišim svjetskim standardima analize DNA, te garantira ispravnost i točnost rezultata.

Ukoliko liječnik uzima Uzorak tada odgovornost za uzimanje Uzorka i točnost podataka preuzima liječnik. To se odnosi i na kvalitetu uzetog uzorka tj. da je uzorak koji je dostavljen u laboratorij pravilno uzet, označen i poslan na način koji onemogućuje kontaminaciju ili zamjenu.

Odgovornost za uzimanje Uzorka preuzima Naručitelj. To se odnosi i na kvalitetu uzetog uzorka tj. da je uzorak koji je dostavljen u laboratorij pravilno uzet, označen i poslan na način koji onemogućuje kontaminaciju ili zamjenu.

7. NADLEŽNI SUD

Sve nastale nesporazume ili sporove InovaGen laboratorij i Naručitelj pokušat će riješiti sporazumno u duhu međusobne suradnje i dobre volje. Ukoliko sporazum nije moguće postići, stranke ugovaraju nadležnost suda u Zagrebu.