Molekularna dijagnostika poprima sve veću važnost u zdravstvu te ubrzano ulazi u kliničku upotrebu zbog svojih brojnih prednosti.

Metode zasnovane na molekularnoj biologiji omogućavaju preciznu i ranu detekciju zaraznih bolesti, molekularnu karakterizaciju tumora, odabir i praćenje terapije (farmakogenomika), tipizaciju antigena humanih leukocita, brzu i neinvazivnu prenatalnu detekciju poremećaja itd.

  • Učinkovita
  • Brza
  • Precizna
  • Rana detekcija